Tarcza antykryzysowa (w wersji uchwalonej 31 marca 2020 r.) a najem lokali

Prawo cywilne
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw czyli tzw. tarcza antykryzysowa, dalej jako: „Ustawa”, wprowadziła daleko idące zmiany w przedmiocie najmu lokali w okresie do 30.

7 kwietnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Podejmowanie uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółce akcyjnej (S.A.) na odległość – planowane zmiany w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Prawo spółek
1. Tzw. tarcza antykryzysowa Trwająca pandemia wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) prawdopodobnie spowoduje kryzys gospodarczy o aktualnie nieprzewidywalnych skutkach. W ramach przeciwdziałania kryzysowi i pomocy przedsiębiorcom 21 marca 2020 r. został ogłoszony projekt ustawy o zmianie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,.

24 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjnej (S.A.) za decyzje biznesowe (gospodarcze)

Prawo spółek
Temat odpowiedzialności członków organów za podejmowane przez nich decyzje gospodarcze jest niezwykle istotny i budzi wiele wątpliwości. Z jednej strony skoro zarząd prowadząc sprawy spółki podejmuje decyzje, to powinien za nie odpowiadać. Z drugiej strony oczywiste jest, iż każda działalność gospodarcza niesie z sobą ryzyko, a jego podejmowanie może mieć.

9 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) – praktyczne aspekty odpowiedzialności członków zarządu

Prawo spółek
Obowiązek wniesienia wkładu do spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Mając na uwadze przyjęty w prawie polskim kształt spółki z o.o., której nieodłącznym elementem jest kapitał zakładowy (przypomnijmy – w kwocie co.

2 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – praktyczne aspekty obowiązkowej rejestracji (uwaga: termin na rejestrację upływa 13 kwietnia 2020 r.)

Prawo przedsiębiorców
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „Rejestr”) został utworzony ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa”). Ustawa implementuje dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r. regulującą zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AMLD IV). We wszystkich państwach członkowskich UE zostały.

2 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -