Planowane zmiany w przepisach regulujących Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wprowadzenie kary pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł również za błędne zgłoszenie informacji

Prawo przedsiębiorców
1. Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Ostatecznie 17 lipca 2020 r. upłynął termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) dla spółek zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., przesunięty najpierw z uwagi na trwającą pandemię wirusa COVID-19, a następnie z uwagi na.

31 lipca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – praktyczne aspekty obowiązkowej rejestracji (uwaga: termin na rejestrację upływa 13 kwietnia 2020 r.)

Prawo przedsiębiorców
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „Rejestr”) został utworzony ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa”). Ustawa implementuje dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r. regulującą zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AMLD IV). We wszystkich państwach członkowskich UE zostały.

2 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -