Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) – praktyczne aspekty odpowiedzialności członków zarządu

Prawo spółek
Obowiązek wniesienia wkładu do spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Mając na uwadze przyjęty w prawie polskim kształt spółki z o.o., której nieodłącznym elementem jest kapitał zakładowy (przypomnijmy – w kwocie co.

2 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – praktyczne aspekty obowiązkowej rejestracji (uwaga: termin na rejestrację upływa 13 kwietnia 2020 r.)

Prawo przedsiębiorców
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „Rejestr”) został utworzony ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa”). Ustawa implementuje dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r. regulującą zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AMLD IV). We wszystkich państwach członkowskich UE zostały.

2 marca 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -