Czy w umowie możliwe jest zastrzeżenie kary o charakterze gwarancyjnym, na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego? Różnice między karą umowną a świadczeniem gwarancyjnym

Prawo cywilne
Klasycznym przykładem zabezpieczenia prawidłowego wykonania określonego umową świadczenia jest kara umowna. Jednakże, kodeksowe uregulowanie kary umownej w pewnym stopniu ogranicza stronom możliwość korzystania z tej instytucji. Czy więc w polskim porządku prawnym wypracowane zostały inne metody zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy, których stosowanie będzie możliwe w sytuacjach, w których.

20 listopada 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Ochrona prawna metody działania (procedury działania)

Prawo cywilne
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nierzadko wypracowują pewne autorskie schematy lub zasady szeroko pojętego zarządzania firmą, w tym m.in. pozyskiwania i obsługi klientów, czy też wewnętrznej organizacji wykonywania zadań przez pracowników. Czy wspomniane metody podlegają ochronie prawnej? Jakie istnieją dopuszczalne prawem sposoby zabezpieczenia metod funkcjonowania przedsiębiorstwa? Poniżej postaram się odpowiedzieć na.

5 sierpnia 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Skuteczne nabycie praw autorskich do utworów pracowników i współpracowników

Prawo cywilne
W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców opiera swoją działalność na pracy kreatywnej, wykonywanej przez pracowników i współpracowników. Często zdarza się, że rezultaty takiej pracy wykorzystywane są nie tylko w ramach danej firmy, ale również stanowią przedmiot umów zawartych z klientami lub kontrahentami. Problem ten jest szczególnie widoczny w prężnie rozwijającej się.

7 czerwca 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest, jakie dane zawiera, jak z niego skorzystać?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Od 1 grudnia 2021 r. w polskim porządku prawnym istnieje nowy rejestr – Krajowy Rejestr Zadłużonych, dalej jako: „Rejestr”. Prace nad Rejestrem trwały od kilku lat, początkowo zgodnie z założeniami ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. planowano utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który został ostatecznie zastąpiony przez.

13 grudnia 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Umowa o zachowaniu poufności czyli tzw. NDA (non-disclosure agreement) – czym jest oraz kiedy powinna zostać zawarta

Prawo cywilne
Umowa o zachowaniu poufności, jak sama jej nazwa wskazuje, ma na celu zobowiązanie do zachowania w poufności informacji przekazywanych sobie przez strony takiej umowy. Warto już na wstępie podkreślić, że umowy NDA nie zostały uregulowane w prawie polskim, należą do tzw. kategorii umów nienazwanych, zawieranych w oparciu o zasadę swobody.

19 listopada 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Kara umowna – o czym warto pamiętać korzystając z instytucji kary umownej?

Prawo cywilne
Instytucja kary umownej jest powszechnie stosowana w umowach między przedsiębiorcami. Fakt ten nie może dziwić, gdyż jej zastrzeżenie znacząco ułatwia dochodzenie roszczenia od nierzetelnego kontrahenta. W dzisiejszym wpisie odpowiem na następujące pytania: Czym jest kara umowna? O czym warto pamiętać zastrzegając karę umowną? W jaki sposób dochodzić roszczenia z kary.

19 października 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Kim jest prokurent – powołanie, odwołanie, zakres uprawnień

Prawo cywilne / Prawo przedsiębiorców / Prawo spółek
W obrocie gospodarczym spółki często są reprezentowane przez prokurentów. Jednocześnie przedsiębiorcy mają wątpliwości co do zakresu uprawnień prokurentów, możliwości ich powołania, odwołania oraz zakresu odpowiedzialności. Poniżej wyjaśniono podstawowe zasady działania instytucji prokury. 1. Kto może być prokurentem i kto może powołać prokurenta Zgodnie z art. 1091 § 1 ustawy z.

20 września 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Trzy istotne cechy odróżniające prostą spółkę akcyjną od pozostałych spółek kapitałowych

Prawo spółek
Od 1 lipca 2021 r. możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie prostej spółki akcyjnej. Jest to nowy typ spółki kapitałowej, który został stworzony z myślą o startupach i ma gwarantować im niezbędną elastyczność w kształtowaniu formy organizacyjnej dla prowadzonego biznesu. W dzisiejszym wpisie przedstawię trzy istotne cechy charakterystyczne wspomnianej.

31 sierpnia 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Jak odwołać członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.)?

Prawo spółek
W dzisiejszym wpisie przybliżono problem odwołania członka zarządu spółki z o.o. i udzielono odpowiedzi na najczęściej zadawane w tym kontekście pytania. Gdy pojawia się konieczność dokonania zmian w zarządzie, wielu wspólników i członków rad nadzorczych ma różne wątpliwości. Niepewność nie może dziwić – nie na co dzień podejmuje się uchwałę.

13 lipca 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia spółki kapitałowej

Prawo spółek
Od wielu lat budzi wątpliwości, czy szczególnie wadliwe uchwały zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń spółek kapitałowych, można uznać za tzw. uchwały nieistniejące oraz jakie są przesłanki nieistnienia uchwał. Aktualnie zdecydowana większość orzecznictwa opowiada się za dopuszczeniem konstrukcji uchwał nieistniejących, ale nadal nie jest jednoznaczne, kiedy wadliwość uchwały jest tak daleka,.

31 maja 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -