Czy w umowie możliwe jest zastrzeżenie kary o charakterze gwarancyjnym, na wypadek niewykonania zobowiązania pieniężnego? Różnice między karą umowną a świadczeniem gwarancyjnym

Prawo cywilne
Klasycznym przykładem zabezpieczenia prawidłowego wykonania określonego umową świadczenia jest kara umowna. Jednakże, kodeksowe uregulowanie kary umownej w pewnym stopniu ogranicza stronom możliwość korzystania z tej instytucji. Czy więc w polskim porządku prawnym wypracowane zostały inne metody zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy, których stosowanie będzie możliwe w sytuacjach, w których.

20 listopada 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -