Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest, jakie dane zawiera, jak z niego skorzystać?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Od 1 grudnia 2021 r. w polskim porządku prawnym istnieje nowy rejestr – Krajowy Rejestr Zadłużonych, dalej jako: „Rejestr”. Prace nad Rejestrem trwały od kilku lat, początkowo zgodnie z założeniami ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. planowano utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który został ostatecznie zastąpiony przez.

13 grudnia 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Prokurent a wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Czy prokurent jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy? A czy jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku? Mając na uwadze potencjalne ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, warto odpowiedzieć na powyższe pytania. 1. Prokura Trzeba rozpocząć od samej instytucji prokury. Zgodnie z.

22 stycznia 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Ponieważ w praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w jakim terminie taki wniosek złożyć, warto przypomnieć podstawowe regulacje ustawy Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r. (dalej jako: „p.u.”). 1. Kogo dotyczy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Pierwszą kwestią wymagającą przybliżenia jest.

19 października 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Aktualnie trwają w Sejmie prace nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”). Projekt ustawy zawiera rozdział 6 zatytułowany „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. 1. Zdolność restrukturyzacyjna Zgodne.

30 maja 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Zmiany w prawie upadłościowym dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, które obowiązują od 24 marca 2020 r.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Miesiąc temu, 24 marca 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 28 lutego 2003 r., dalej jako: „p.u.”, wprowadzona ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, dalej jako: „Ustawa zmieniająca”. Ustawa zmieniająca ma bardzo szeroki charakter, zmienia przepisy.

26 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – zmiany związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
1. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – aktualny stan prawny Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej jako: „p.u.”, przewiduje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia.

14 kwietnia 2020/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -