Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – propozycje zawarte w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Aktualnie trwają w Sejmie prace nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, czyli ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”). Projekt ustawy zawiera rozdział 6 zatytułowany „Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. 1. Zdolność restrukturyzacyjna Zgodne.

30 maja 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -