Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest, jakie dane zawiera, jak z niego skorzystać?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Od 1 grudnia 2021 r. w polskim porządku prawnym istnieje nowy rejestr – Krajowy Rejestr Zadłużonych, dalej jako: „Rejestr”. Prace nad Rejestrem trwały od kilku lat, początkowo zgodnie z założeniami ustawy Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. planowano utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który został ostatecznie zastąpiony przez.

13 grudnia 2021/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -