Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – zmiany związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
1. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – aktualny stan prawny Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dalej jako: „p.u.”, przewiduje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia.

14 kwietnia 2020/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -