Wojciech Kremer

radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate governance oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada szerokie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych, w postępowaniach upadłościowych, a także w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców. Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych i w negocjacjach. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwent studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim – kierunku prawo (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Podczas studiów uczestniczył w Program in International and Comparative Business Law w Bucerius Law School w Hamburgu. Następnie ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i zdał egzamin radcowski z wyróżnieniem. Przed rozpoczęciem prowadzenia własnej kancelarii przez kilka lat współpracował z renomowaną kancelarią prawną w Krakowie, będąc członkiem zespołu odpowiadającego za obsługę klientów korporacyjnych oraz postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Ponieważ w pracy prawnika oprócz zdobywania doświadczenia kluczowe jest stałe podnoszenie kompetencji, Wojciech Kremer ukończył studia podyplomowe English and European Union Law prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz British Law Center, a także Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wziął udział również w szeregu dodatkowych kursów i szkoleń, takich jak np. szkolenie Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone przez Instytut Allerhanda, a także The ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem m.in. Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy ICC w Paryżu.