Prokurent a wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Czy prokurent jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy? A czy jest zobowiązany do złożenia takiego wniosku? Mając na uwadze potencjalne ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, warto odpowiedzieć na powyższe pytania. 1. Prokura Trzeba rozpocząć od samej instytucji prokury. Zgodnie z.

22 stycznia 2021/ k-admin

Zobacz więcej - Udostępnij -