Skuteczne nabycie praw autorskich do utworów pracowników i współpracowników

Prawo cywilne
W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców opiera swoją działalność na pracy kreatywnej, wykonywanej przez pracowników i współpracowników. Często zdarza się, że rezultaty takiej pracy wykorzystywane są nie tylko w ramach danej firmy, ale również stanowią przedmiot umów zawartych z klientami lub kontrahentami. Problem ten jest szczególnie widoczny w prężnie rozwijającej się.

7 czerwca 2022/ Wojciech Kremer

Zobacz więcej - Udostępnij -